Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

Μισιαούλη Καβάζογλου και Κωχ, Λεμεσός

Επικοινωνήστε με το κατάστημα BEST VALUE για επαγγελματίες

 Security code

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και προσφορές που σχεδιάζουμε για εσάς. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε τη συγκατάθεσή σας.

Η εταιρεία MCC Best Value Ltd, σεβόμενη τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρεί όλες τις πληροφορίες που σας αφορούν σ’ ένα ασφαλές κεντρικό σύστημα, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προς την σχετική εθνική νομοθεσία.

Η MCC Best Value Ltd θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς: ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και προσφορές που σας αφορούν, με βάση τις αγορές στις οποίες προβαίνετε, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Επίσης τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Για όλους τους ανωτέρω σκοπούς θα προβούμε σε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στη μητρική εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, καθώς ενδεχομένως και σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη δοθείσα δια της παρούσας συγκατάθεσή σας ή να ασκήσετε ένα από τα άλλα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@bestvalue.com.cy

Χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα στοιχεία σας δεν θα διατηρηθούν και δεν θα μπορούμε να επικοινωνούμε στο εξής μαζί σας για τους παραπάνω σκοπούς.

* = Απαιτείται

« Επιστροφή στην αρχική σελίδα