Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχοι ποιότητας

Έλεγχοι σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας υπόκεινται σε συνεχείς χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για την διασφάλιση των άρτιων οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους. Σε συνεργασία με διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις στο σύνολο των προϊόντων για τον έλεγχο:
  • Φυτοπροστατευτικών 
  • Συντηρητικών
  • Νοθείας
  • Φρεσκότητας
  • Παθογόνων μικροοργανισμών
  • Οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, υφή)
  • Αποτελεσματικότητας (σε απορρυπαντικά/καθαριστικά)
Για την εξασφάλιση των φρεσκότερων οπωρολαχανικών διενεργούνται εβδομαδιαίοι έλεγχοι με τους οποίους τα φρούτα και λαχανικά μας εξετάζονται για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών ενώ στα κρέατα που εμπορευόμαστε γίνεται έλεγχος ανίχνευσης αντιβιοτικών. Επιπλέον πραγματοποιείται έλεγχος στις ετικέτες όλων  των προϊόντων μας για την διασφάλιση της εγκυρότητας των ενδείξεων που αυτές φέρουν και την ορθή και σύννομη πληροφόρηση των καταναλωτών ως προς τη σύσταση, την προέλευση και τη διατροφική αξία κάθε προϊόντος που βρίσκεται στα ράφια μας.

Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου στις Κεντρικές Αποθήκες της METRO AEBE στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Το πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου που εδρεύει στις Κεντρικές Αποθήκες της εταιρείας METRO ΑΕΒΕ στα Οινόφυτα Βοιωτίας, πραγματοποιεί καθημερινούς in situ ποιοτικούς ελέγχους (εξέταση χημικών – μικροβιολογικών – φωτομετρικών παραμέτρων και μακροσκοπικών χαρακτηριστικών) κατά το στάδιο παραλαβής των προϊόντων ενώ εξετάζει σε εβδομαδιαία βάση πληθώρα κωδικών για όλα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της εταιρείας.

Έλεγχοι στο κατάστημα

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου είναι υπεύθυνο και για τον έλεγχο της χημικής και μικροβιολογικής σύστασης του νερού που χρησιμοποιείται στο κατάστημά μας για τον καθαρισμό των τμημάτων του (κρεοπωλείο, τμήμα τυριών-αλλαντικών, μανάβικο). ‘Έτσι παρακολουθεί με εργαστηριακές αναλύσεις την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου νερού ενώ επιβάλλουν τη χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών τα οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία:
  • είναι κατάλληλα για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα
  • ικανοποιούν τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τη βιοαποικοδομησιμότητα των τασιενεργών (Κ 648/2004)
Επιπλέον το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου διενεργεί συνεχείς και τακτικούς ελέγχους στο κατάστημα εξασφαλίζοντας την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ελέγχοντας την υγιεινή των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα με τη χρήση γρήγορων και αποτελεσματικών μεθόδων ανίχνευσης του μικροβιακού φορτίου, ενώ επιβλέπει την τήρηση του τακτικού προγράμματος  προληπτικής μυοκτονίας και απεντόμωσης. 

Επιπρόσθετα, εκπαιδεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους σε θέματα υγιεινής και σωστού χειρισμού των τροφίμων καθώς και το ίδιο το Τμήμα συμμετέχει σε επίσημο πρόγραμμα διαρκούς ενημέρωσης από  κρατικούς φορείς ελέγχου για θέματα σχετικά με τη νομοθεσία που ορίζει την  επισήμανση και την υγιεινή των προϊόντων μας. Έτσι κάθε φορά που απαιτείται, είτε λόγω νεοφανών κινδύνων είτε λόγω αλλαγής της νομοθεσίας, πραγματοποιούνται βελτιώσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που εφαρμόζει η εταιρεία μας. Μάλιστα η αποτελεσματικότητα του συστήματός μας ανασκοπείται και αξιολογείται, όπου αυτό είναι εφικτό, με μετρήσιμους δείκτες  από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, σε συνεργασία με την Εμπορική Διεύθυνση της Εταιρείας μας

Η ασφάλεια των τροφίμων για την εταιρεία βασίζεται στις αρχές ενός κύκλου συνεχούς βελτίωσης με σύνθημα «ΣΧΕΔΙΑΖΩ-ΥΛΟΠΟΙΩ-ΕΛΕΓΧΩ-ΒΕΛΤΙΩΝΩ». Στην προσπάθειά μας για την επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερων ποιοτικών στόχων, οι έλεγχοι που πραγματοποιούμε όπως και οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που θεσπίζουμε εξελίσσονται συνεχώς ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας, πάντα με άξονα το στόχο μας να παρέχουμε ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα σε όσους μας εμπιστεύονται με τις αγορές τους.
« Επιστροφή στην αρχική σελίδα