Διασφάλιση Ποιότητας

Ασφάλεια τροφίμων

Στην αλυσίδα «Best Value», η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κεντρικό στόχο και εξασφαλίζεται με πλήθος εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν τόσο τα καταστήματα  όσο και κάθε προϊόν μας χωριστά. Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της εταιρίας, τους προμηθευτές της καθώς και με εξωτερικά αναλυτικά εργαστήρια είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια συνεχών αναλύσεων σε όλα τα προϊόντα, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και τη θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών για τα είδη ιδιωτικής ετικέτας της εταιρίας μας, προς όφελος των καταναλωτών μας.

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP)
Διαθέτουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS/CYPRUS, το οποίο λειτουργεί βάσει των διεθνών προδιαγραφών του CODEX ALIMENTARIUS. Επιτυγχάνουμε έτσι την απολύτως ασφαλή διαχείριση όλων μας των προϊόντων από την παραλαβή τους μέχρι την τελική τους διάθεση στους καταναλωτές.

Διαδικασία ψυκτικής αλυσίδας
Η ψυκτική αλυσίδα των αλλοιώσιμων προϊόντων φροντίζουμε να διατηρείται σε κάθε στάδιο αποθήκευσης και διακίνησης μέσα από αυστηρές διαδικασίες που εφαρμόζονται αρχής γενομένης από την παραλαβή τους στις κεντρικές μας αποθήκες, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους μέσω φορτηγών ψυγείων, μέχρι και τη διάθεσή τους στο κατάστημα
Καθ’ όλη τη διάρκεια διαχείρισης και συντήρησης των αλλοιώσιμων προϊόντων, τόσο πριν αυτά φτάσουν στο κατάστημα όσο και εντός του καταστήματος, πραγματοποιείται παρακολούθηση της θερμοκρασίας τους με καταγραφικά μηχανήματα και θερμόμετρα ώστε να εξασφαλίζεται στο ακέραιο η διατήρηση της ψύξης. Έτσι τα προϊόντα φθάνουν πάντοτε ασφαλή και σε άριστη κατάσταση στο τραπέζι σας.
« Επιστροφή στην αρχική σελίδα